Academy Name Branch Address Instructor/Master Email/Website
Hwa Rang Do Denmark HQ # DEN-01-001 Copenhagen, Denmark Carsten Jorgensen ….
Hwa Rang Do Vester Hassing Branch # DEN-01-002 Vester Hassing, Denmark Finn Jensen ….
Hwa Rang Do Koge Branch # DEN-01-003 Koge, Denmark …. ….
Hwa Rang Do Arhus Branch # DEN-01-004 Arhus, Denmark Ole Nors ….
Hwa Rang Do Odense Branch # DEN-01-005 Odense, Denmark Thomas Soerensen ….
Hwa Rang Do N. Jutland Branch # DEN-01-006 Jutland, Denmark Keld Gron ….